Aquesta web és pels col·laboradors del diccionari. Heu de donar-vos d'alta i entrar per treballar amb l'OpenTheasurus. Sinó ho feu, sereu redirigits al diccionari de sinònims de la web de Softcatalà.

.

Canvis de dades al tesaure

Data Usuari Canvia el comentari
2017-08-29 10:03 pereelmagne confidència · secret
confidència · secret || visible visible || categories=nom
confidència · secret
| secret || visible
confidència · secret
| confidència · secret || visible
confidència · secret
| [empty] || visible
2017-08-29 10:01 pereelmagne misteriós · ocult · secret
misteriós · ocult · secret || visible || categories=no class.adjectiu
2017-08-29 10:01 pereelmagne amagat · ocult · secret
amagat · ocult · secret || visible || categories=adjectiu|no class.
2017-08-29 10:00 pereelmagne intern · privat · secret
intern · privat · secret || visible || categories=no class.adjectiu
2017-08-29 09:59 pereelmagne amagat · ocult · secret
amagat · ocult · secret || visible || categories=adjectiu|no class.
2017-08-25 11:08 pereelmagne acumulació · aglomeració · apilament · ...
acumulació · aglomeració · apilament · aplegament · arreplec () · col·lecció · conjunt · cúmul · grup · pila · recull · reunió · suma · unió || visible || categories=nom
acumulació · aglomeració · apilament · ...
arreplec || level=(sense especificar)
Elements per pàgina: Salta a la pàgina: