Aquesta web és pels col·laboradors del diccionari. Heu de donar-vos d'alta i entrar per treballar amb l'OpenTheasurus. Sinó ho feu, sereu redirigits al diccionari de sinònims de la web de Softcatalà.

.

Baixada de les dades

GNU LGPL Logo

Podeu baixar les paraules de l'OpenThesaurus en diferents formats. Les dades es troben disponibles sota els termes de la GNU Lesser General Public License. Això vol dir, de forma resumida, que podeu sou lliure de procesar, reutilitzar, canviar i distribuir les dades disponibles, sempre que ho feu sota la mateixa llicència i indiqueu clarament aquest web com a font original.

Baixada del programari

El codi font d'aquest lloc web, basat en Grails, es pot baixar del github de Softcatalà i es basa en l'Openthesaurus.de:

git clone https://github.com/jmontane/openthesaurus

El codi font del projecte original Openthesaurus.de alemany es troba sota els termes de l'Affero General Public License (AGPL). Les instruccions de la instal·lació es troben al fitxer README i al fòrum .