Aquesta web és pels col·laboradors del diccionari. Heu de donar-vos d'alta i entrar per treballar amb l'OpenTheasurus. Sinó ho feu, sereu redirigits al diccionari de sinònims de la web de Softcatalà.

.

Servei web/API de consulta

Generalitats

La majoria de dades d'aquest web es poden accedir directament mitjançant una consulta HTTP.

Atenció: si useu l'API de proves, contacteu amb nosaltres mitjançant l'adreça jmontane a softcatala.org. Aixó podrem avisar-vos per informar, per exemple, si hi ha un canvi en el format de sortida.

Consulta per XML

La petició HTTP següent, tipus GET, promorciona tots les conjunts de sinònims amb el terme prova:

http://openthesaurus.softcatala.org/synonyme/search?q=prova&format=text/xml

Resultat

El resultat de la consulta és un fitxer XML amb el format següent:

<matches>
  <metaData>
    <apiVersion content="0.1.3"/>
    <warning content="WARNING -- this XML format may be extended without warning"/>
    <copyright content="Copyright (C) 2011 Daniel Naber (www.danielnaber.de)"/>
    <license content="GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1"/>
    <source content="http://www.openthesaurus.de"/>
    <date content="Sat Mar 06 22:47:25 CET 2011"/>
  </metaData>
  <synset id="1234">
    <categories>
      <category name="Name der Kategorie"/>
    </categories>
    <term term="Bedeutung 1, Wort 1"/>
    <term term="Bedeutung 1, Wort 2"/>
  </synset>
  <synset id="2345">
    <categories/>
    <term term="Bedeutung 2, Wort 1"/>
  </synset>
</matches>

Consulta per JSON

En comptes de text/xml podeu usar application/json , per a obtenir el resultat en format JSON.

http://openthesaurus.softcatala.org/synonyme/search?q=prova&format=application/json

Hinweis: die JSON-API kann sich noch ändern. Wer sie außer zu Testzwecken nutzen möchte, sollte vorher mit feedback@openthesaurus.de Kontakt aufnehmen.

Problemes coneguts

S'ignoren sempre els diacrítics, per tant cercant caça s'obté també l'entrada al terme caca.

Sol·licitud de no-limitació

Si feu més de 60 peticions per minut des de la mateixa IP, obtindreu un missatge d'error (HTTP-codi 500). Si voleu fer més consultes, contacteu amb nosaltres i sol·liciteu un augment del límit. Alternativament a la consulta directa, podeu baixar per evitar consultes massives.